Rechtsgebieden

Rechtsgebieden:
 

  • Huur en verhuur van bedrijfsonroerend goed en woonruimte
  • Koop en verkoop van onroerend goed
  • Onteigening, planschade, nadeelcompensatie
  • Renovatieregelingen, met en zonder voortzetting huurovereenkomst
  • Ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen) en omgevingsrecht
  • Splitsing, appartementsrecht, VVE
  • Algemeen bestuursrecht
  • Erfpacht