Advocaten

Mr. S.L. (Bert) Schram

Bert Schram heeft zijn studie Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam afgerond in 1981. Een jaar later werd hij beëdigd als advocaat. Daarvoor was hij  werkzaam bij de provincie Utrecht en de gemeente Amsterdam op het gebied van de ruimtelijke ordening.


Als advocaat heeft Bert Schram zich gespecialiseerd in het vastgoed, zowel civielrechtelijk (huurrecht woonruimte en bedrijfsruimte, renovatieregelingen, koop- en verkoop, appartementsrecht) als bestuursrechtelijk (ruimtelijk bestuursrecht, onteigeningen, nadeelcompensatie en planschade).


Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar renovatieregelingen, huurbeëindiging ten behoeve van renovatie, sloop en nieuwbouw.


Bert is lid van de Vereniging van Onteigenings-Advocaten (VOA) en de Vereniging Bouwrecht.