Home

Advocatenkantoor Schram te Amsterdam is een gespecialiseerd kantoor dat zich in hoofdzaak richt op onroerend goed. Zowel de civielrechtelijke als de bestuursrechtelijke aspecten zijn bij ons in goede handen.


Advisering in heldere en begrijpelijke taal. Directe en korte lijnen. Goed bereikbaar. Redelijke tarieven. Een nieuwe zaak begint bij voorkeur met een persoonlijk gesprek. Geen lange theoretische beschouwingen, maar een concreet advies. Het voorkomen en oplossen van geschillen door overleg of, soms, mediation verdient de voorkeur. Procedures worden evenwel niet uit de weg gegaan.


De cliënten zijn bedrijven (veelal MKB), particulieren, grote en kleine beleggers en overheden.


De praktijk is grotendeels op Amsterdam en omgeving gericht maar er lopen ook zaken elders in het land, van Groningen tot Breda, van Arnhem tot Den Haag. Bekendheid met de regels en het beleid van locale overheden is van belang, evenals het onderhouden van goede, zakelijke contacten met de overheid en grote verhuurders als woningbouwcorporaties. Je komt elkaar altijd weer tegen, soms als tegenstander, soms met een gemeenschappelijk belang om een project van de grond te krijgen.